Historie

Historie

De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) is opgericht op 9 oktober 1967 als de Nederlandse Amateur Danssport Bond. De NADB ontstond uit een fusie van de Nederlandse Amateur Dansers Club (NADC) uit 1946 en de Amateur Danssport Bond Nederland (ADBN) uit 1957. De wens Nederland op internationaal danssport gebied door één organisatie te laten vertegenwoordigen lag ten grondslag aan deze fusie.

Op 28 september 1993, ter gelegenheid van het verkrijgen van het volledige lidmaatschap van het Nederlands Olympisch Comité*de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) werd de naam gewijzigd in Nederlandse Algemene Danssport Bond.

De NADB is de vertegenwoordiger van de danssport binnen de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

De NADB is de vertegenwoordiger van de Nederlandse danssport in internationaal verband middels haar lidmaatschap van de World DanceSport Federation (WDSF) te Lausanne, Zwitserland. De WDSF is een wereldomvattende internationale sportfederatie waarvan 81 nationale danssport organisaties als vertegenwoordiger voor hun land lid zijn.

Ga naar de inhoud