Chairperson / Scruteneer

Chairperson / Scruteneer

Chairperson

Globaal kan men stellen dat de chairperson verantwoordelijk is voor het naleven van de NADB reglementen op wedstrijden, reglementen welke goedkeuring hebben gekregen van het NADB bestuur. Tevens dient de chairperson tijdens de wedstrijddag te handelen in het belang van de dansers.

Scruteneer

De scruteneer is verantwoordelijk voor het verwerken van de jurycijfers en op basis daarvan het correct uitrekenen van de wedstrijd uitslag. Dat kan zowel handmatig als met behulp van een laptop computer en software geschieden.

De volledige beschrijving van de taken van de chairperson en scruteneer vindt u hier;

Om deel te nemen aan de cursus NADB Chairman is het diploma NADB Scrutineer noodzakelijk.

Ga naar de inhoud