Corona & Danssport

Corona Update-pagina

Datum: 1 juli 2020

Danssector van ’t slot…

Vanaf woensdag 1 juli is het weer toegestaan om te dansen en om danslessen te geven. Wel dient er rekening te worden gehouden met de plaatselijk geldende noodverordening en het Basisprotocol danssector.  Voor wedstrijden geldt het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF.

(let op: Protocollen zijn levende documenten en kunnen dus regelmatig worden aangepast.)


Datum: 06 juni 2020

Activiteiten van het bestuur…

De dans-loze tijd, is een rare tijd voor ons allemaal. Er wordt bijna niet gedanst in Nederland, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Wekelijks is het bestuur nauw betrokken bij het overlegtussen de bondsdirecteuren en voorzitters van het NOC*NSF. Ook in kleinere werkgroepen is het bestuur actief.

Op Social Media hebben jullie wellicht gelezen over het platform Dansondernemers.nl. Op dit platform, waar dansondernemers, dansbonden en organisaties samen zijn gekomen, is gezamenlijk het nationaal dansprotocol opgesteld en ingediend bij de regering. Goed nieuws voor de danssector! Het Basisprotocol Dans is officieel vastgesteld. Dit betekent dat het protocol ingezet kan worden om een veilige openstelling van de danssector mogelijk te maken. We zijn erg blij dat het protocol is vastgesteld al betekent dit nog niet dat per direct alle dansstudio’s weer kunnen openen.  De regering beslist in de week voor 1 juli of de dansscholen weer open mogen. Nieuwsgierig naar het gehele protocol? Die kan je hier teruglezen.

De volgende stap is natuurlijk het heropenen van het wedstrijdseizoen. Naar aanleiding van de intensieve gesprekken tussen NOC*NSF en de verschillende Ministeries wordt nu onderzocht of er toch een mogelijkheid is om het opstarten van de wedstrijdsport naar voren te halen op de routekaart. Voor alsnog staat de datum op 1 september.

Verder kunnen we melden dat de  bondsraadvergadering momenteel wordt voorbereid.

Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Daar zullen jullie spoedig meer van merken.


Datum: 3 juni 2020

Hierbij het basisprotocol danssector, dat is vastgesteld na overleg met: EZK, OCW, VWS, MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV.

Het protocol is ook te downloaden op www.dansondernemers.nl/protocol en is opgenomen op de website www.mijncoronaprotocol.nl een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en de rijksoverheid.

Basisprotocol danssector 3 juni 2020


Datum: 26 mei 2020

NADB bestuur keihard voor u aan het werk…

Het is even stil geweest rondom de communicatie over corona vanuit de NADB, maar dat wil niet zeggen dat wij (lees het bestuur) stilzitten. Naast de dagelijkse bestuurszaken wordt er achter de schermen op meerdere niveaus keihard gewerkt en gelobbyd om de danssector weer zo spoedig open te krijgen zodat iedere sportdanser en danssporttrainer weer aan de slag kan.

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk is wekelijks betrokken bij het overlegtussen de bondsdirecteuren en voorzitters van het NOC*NSF. Tevens heeft hij regelmatig contact met NOC*NSF prestatiemanager Jolina Broesder en haar beleidsmedewerkers en laat hij zich op de hoogte stellen van de laatste maatregelen voor sportbonden en probeert hier invloed op uit te oefenen. In de landelijke politiek onderhoudt Jeffrey zeer nauwe contacten met verschillende Kamerleden en voorziet hij ze van de juiste informatie voor Kamerdebatten en andere overleggen. Het meest recente contact was met Rudmer Heerema, 2e kamerlid van de VVD over de herstart van de danssportsector.

Bestuurslid Hannie van de Geest is betrokken bij meerdere digitale overlegvormen binnen het NOC*NSF. Dit zijn ook wekelijkse digitale vergaderingen binnen verschillende teams.
• Team Opstarten topsport
• Team 1,5 meter samenleving en sporten
• Team binnen- en buitensporten
• Teamwedstrijden en -evenementen
• Team horecasporten

Urenlang is Hannie online om in al deze overleggen de danssportsector te vertegenwoordigen en om verruiming van de maatregelen voor de danssportsector te forceren.

Henk Peter Vos is als bestuurslid actief op het platform Dansondernemers.nl. Op dit platform, waar dansondernemers, dansbonden en organisaties samen zijn gekomen, is gezamenlijk het nationaal dansprotocol opgesteld en ingediend bij de regering. Henk Peter was aanwezig in Den Haag bij de overhandiging van het protocol op de ministeries van OCW en VWS.

De andere bestuursleden, Boyan Kirchev, Niek Burg en Jeroen Koene zijn ook heel nauw betrokken bij bovenstaande processen en doen ook zij alles wat in hun macht ligt voor een hopelijk spoedige herstart van de danssportsector.


6 mei 2020

Vragen en antwoorden Corona 14 mei 2020: klik hier

Beperkte heropening van de sport

De Nederlandse regering heeft op 6 mei de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus voor een deel versoepeld. Vanaf 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten. Check hier het protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd.

De regie bij het weer openstellen voor de jeugd ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Dat kan per gemeente verschillen. Deze georganiseerde sportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden, bijvoorbeeld georganiseerd en begeleid door buurtsportcoaches.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Het kabinet besloot per 29 april al besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze groepen weer worden gebruikt.

De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunning plichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020.


31 maart 2020

Sportaccommodaties zeker dicht t/m 28 april

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet vandaag (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is o.a. bepaald dat alle sportaccommodaties zeker t/m 28 april gesloten zullen blijven. In ieder geval tot en met 28 april blijft het ook verboden om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven. Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt. In deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we na afloop van deze crisis nog steeds volop gebruik kunnen maken van onze unieke Nederlandse sportinfrastructuur.”

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.


(28 maart)

Noodloket voor sportverenigingen en sportondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het noodloket voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld in het geval van de danssport een eigen dansschool. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend viawww.rvo.nl/tegemoetkomingcorona Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF bestudeert deze regeling en de impact ervan om te bezien in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers hiermee geholpen zijn. NOC*NSF blijft samen met de aangesloten sportbonden en overige partners in de sport, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezamenlijk de schade aan de sportinfrastructuur in Nederland door de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken.

 

Ga naar de inhoud