Aerial & Pole

Aerial & Pole

Aerial & Pole

Aerial & Pole zijn 2 op zichzelf staande dansvormen, maar die veel raakvlakken hebben en daarom gebundeld zijn.

Aerial is een verzamelnaam voor diverse vormen van beweging in en om hangende objecten. Zo kun je denken aan Aerial Hoop (een hangende hoepel) of Aerial Silks (hangende doeken). Deze dansvormen komen veel voor in het circus, maar deze luchtacrobatiek wordt ook steeds meer sportief en zelfs competitief beoefend.

Pole is de verzamelnaam voor diverse vormen van beweging in en om een (dans)paal. Andere namen voor Pole zijn o.a. paalsport, paaldans, verticaal turnen of polefit(ness). Ook hier varieert de benadering: sportief, artistiek, recreatief of competitief.

Beide komen samen in Aerial Pole, een nog vrij jonge dansvorm in een hangende paal.
De dansvormen hebben veel raakvlakken, zo zijn ze beide gebaseerd op de elementen kracht, balans, flexibiliteit, stamina. Ook zijn er veel bewegingen en houdingen (compulsories) die in beide voorkomen. Het is dan ook geen toeval dat veel danssporters beide vormen beoefenen.

In Nederland worden deze dansvormen vertegenwoordigd door de Dutch Aerial & Pole Federation (DAPF). Deze sportbond is in 2017 opgericht voor Pole onder de naam Paalsport Bond Nederland (PBN). Al enkele jaren werden er NK’s georganiseerd in Nederland die kwalificeerden voor het WK, maar pas sinds oprichting van PBN was er sprake van een organisatie met directe aansluiting bij de International Pole Sport Federation (IPSF). Deze wereldwijde organisatie zit in het proces om de sport naar de Olympische Spelen te krijgen en heeft hierin al de mijlpaal behaald van de Observer Status van GAISF. Op aanraden van GAISF is de IPSF zijn disciplines (Pole Sport, Artistic Pole en Ultra Pole) gaan uitbreiden met Aerial Sports, met als eerste vorm Aerial Hoop. In navolging van deze ontwikkeling op globaal niveau heeft PBN zijn organisatie omgevormd naar DAPF en daarmee dus ook Aerial omarmt. De organisatie wil zich nu al voor alle Aerial vormen inzetten, maar op het NK volgt zij de keuzes van de IPSF, waarmee op dit moment Aerial Hoop en Artistic Hoop als disciplines op het NK zijn geïntegreerd. De komende jaren zal dit gefaseerd -de IPSF volgend- uitbreiden naar andere Aerial vormen, met als eerstvolgende discipline de Aerial Pole.

DAPF behartigt als non-profit organisatie de belangen van de community die zich bezighoudt met paaldanssport en luchtacrobatiek. Vanuit de 3 speerpunten -informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en ambassadeurschap- ondernemen zij activiteiten zoals het bevorderen van veiligheid, stimuleren van (kwaliteits)innovatie, bieden van een podium voor talent met het NK en TeamNL op het WK en informeren zoals het bieden van overzicht in leslocaties. DAPF heeft, naast zijn bestuur, een commissie NK, een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een werkgroep Topsport. Sinds 2021 is DAPF aangesloten bij NADB en daarmee ook gelieerd aan NOC*NSF. DAPF geeft haar leden -met hun goedkeuring- een lidmaatschap bij de NADB, om zo NOC*NSF voorzieningen beschikbaar te maken voor hen.

Meer informatie over Pole & Aerial is te vinden op de website van Dutch Aerial & Pole Federation: www.dapf.nl.

Ga naar de inhoud