Showteams

Showteams

Showteams is een relatief nieuwe dansvorm bij de NADB. Het is een teamcombinatie waarbij de 10 standaard & latin stijldansen gedanst mogen worden, gecombineerd met alternatieve dansstijlen als hiphop of streetdance.

Op 24 en 25 september 2022 vindt er in Zaandam een pilot plaats van een Showteamswedstrijd. Zie hier de betreffende nieuwspost.

Deze pagina legt de regels van Showteams uit, omdat er nog geen officieel reglement is.

Teamsamenstelling

 • Een team bestaat uit minimaal 4, maximaal 8 personen.
 • Er zijn geen regels voor de samenstelling van heren of dames. Het team mag bestaan uit paren van heren/heren, dames/dames of een mix.
 • Er zijn geen leeftijds- of niveaubeperkingen.

Tijdens de uitvoering van de choreografie op de wedstrijd mogen uitsluitend de opgestelde dansers zich op de vloer bevinden. Ten hoogste 2 trainers mogen zittend naast elkaar in het midden van de dansvloer voor het team plaatsnemen. Het is niet toegestaan dat reserves of andere personen zich als ijkpunten op of rond de dansvloer opstellen.

Danstijd en muziek

1-2 trainers mogen vooraan de vloer plaatsnemen. Zodra het team klaarstaat geeft de trainer het signaal en wordt de muziek gestart. Als het team na 30 seconden nog niet klaar staat, start de muziek automatisch.

 • De reguliere danstijd bedraagt ten minste tenminste 2 minuten en maximaal 3 minuten.
  • Dit is exclusief op- en aflopen.
  • Zowel oplopen als het aflopen mag maximaal 30 seconden duren.
  • De lengte van de totale performance (inclusief op- en aflopen) mag dus maximaal 4 minuten zijn.
 • Voor ieder team dient een gelijk aantal minuten beschikbaar te worden gesteld voor een training met muziek in de zaal en op de dansvloer waar de wedstrijd plaatsvindt.
  • Gedurende deze trainingen is de zaal afgesloten voor iedereen behalve het trainende team, plus leden van de organisatie van de betreffende wedstrijd.
  • De trainingstijd bedraagt minimaal 10 minuten, maximaal 15 minuten, zoals te bepalen door de organisator.
  • Tijdens de training moet het team ten minste één keer de gehele choreografie tonen.
  • Tijdens de training mag alleen de muziek worden gebruikt die ook tijdens de wedstrijd zal worden gebruikt.

Tijdens alle wedstrijden geldt dat geluidsdragers mogen worden gebruikt waarvan de organisator heeft aangegeven dat deze kunnen worden gebruikt. Het is niet toegestaan muziekbanden en de daarbij behorende choreografie te kopiëren zonder toestemming van de rechthebbende. De NADB is niet verantwoordelijk voor aanspraken die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van muziek door de teams.

Dansen

 • In een choreografie moeten tenminste 3 van de 10 standaard & latindansen worden getoond.
 • Dit mag iedere combinatie zijn: 3 standaarddansen, 3 latindansen of een mix van standaard- en latindansen.
 • Minimaal 2/3e van de tijd van performance dient te bestaan uit standaard- of latindansen.
 • Maximaal 1/3e van de tijd mag bestaan uit alternatieve dansstijlen zoals hiphop of streetdance.
 • Gedurende de hele performance zijn maximaal 2 liften toegestaan met een maximum van 10 seconden per lift.

Kleding
De keuze voor kleding is vrij. Van spijkerbroeken tot wedstrijdkleding – alles is toegestaan. Uiteraard dient alle kleding binnen de algemene normen van netheid en fatsoen te vallen.

Indeling van de wedstrijd (pilot Zaandam 24-25 september 2022)

De resultaten van wedstrijden worden bepaald op basis van een beoordelingssysteem.

Deelname en ronde indeling:

 1. Bij deelname van 5 of meer teams in een klasse worden gedanst: eerste ronde, runner-up finale en finale.
 2. Bij 14 of meer teams zal ook een halve finale worden gedanst en geen runner-up finale.
 3. Bij deelname van 4 of minder teams worden gedanst: General Look en finale.

Doorplaatsingen:

 1. De Chairperson bepaalt het aantal teams dat wordt doorgeplaatst uit de eerste ronde. De overige teams dansen de runner-up finale.
 2. Uit de halve finale waarin ten minste de helft van het aantal teams uit de voorronde starten, selecteert de jury 6 teams voor de finale aan de hand van het gehanteerde beoordelingssysteem.
 3. Als 2 of meer teams gelijk zijn geëindigd in de halve finale gelden de volgende regels voor plaatsing in de finale:
  1. Het team met de meeste doorplaatsingen in de eerste ronde gaat door naar de finale, indien met doorplaatsingen wordt gewerkt.
  2. Als door bovenstaande regel geen beslissing wordt verkregen, zijn de teams gelijkwaardig en gaan beide (of alle) door naar de finale.

De startvolgorde van alle ronden wordt onder toezicht van de Chairperson door middel van loting vastgesteld.

Vragen over de regels? Mail gerust de sportcommissie! sportcommissie@nadb.nl

Ga naar de inhoud