Ereleden

Leden van verdienste

De NADB kent naast de gewone leden ook leden met een speciale statuur.
Deze mensen hebben zich in het heden en verleden ingezet voor de NADB en verdienen daarmee dan ook een speciale vermelding op onze site.

Ereleden
Hannie van der Geest
Robert van Halder
Corrie van Hugten
Jan Marinus
Jeffrey van Meerkerk
Anton  Siereveld
David Simon
Cor van de Stroet

Lid van Verdienste
Ed Epskamp
Jenny Niezing
Hans de Vlieger

Honory Member
Louis van Amstel
Julie Fryer
Jan Zwijsen
Mirjam Zwijsen

Ga naar de inhoud