Goed sportbestuur

Goed sportbestuur

NADB heeft de code Goed Sportbestuur geïmplementeerd en past deze toe zoals vastgesteld door het NOC*NSF. Bij Goed Sportbestuur wordt verwezen naar de 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur (2005) en de bindende afspraken over Minimale Kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidie NOC*NSF. Enkele belangrijke kernpunten hierin zijn:

  • Goede kwaliteit van organisatie en beleid;
  • Integriteit in het functioneren van de NADB, en het instellen van “checks and balances”;
  • Financiële stabiliteit en financieel beleid dat helder en transparant is.

Regelmatig wordt door het bestuur gecontroleerd of de NADB adequaat voldoet aan de code Goed Sportbestuur.

Ga naar de inhoud