Organisatie

Organisatie

NADB is georganiseerd als een formele vereniging met leden. Als lid kun je invloed uitoefenen op het beleid door je stem uit te brengen tijdens de bondsraad-verkiezingen. Ook kun je actief worden voor de bond als vrijwilliger. De NADB leunt volledig op de inzet van vrijwilligers.

De NADB kent de volgende organen:

In de statuten en de daaruit afgeleide reglementen zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de bondsraad, het bestuur en de commissies.