Organisatie

Organisatie

NADB is georganiseerd als een formele vereniging met leden. Als lid kun je invloed uitoefenen op het beleid door je stem uit te brengen tijdens de bondsraad-verkiezingen. Ook kun je actief worden voor de bond als vrijwilliger. De NADB leunt volledig op de inzet van vrijwilligers.

De NADB kent de volgende organen:

In de statuten en de daaruit afgeleide reglementen zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de bondsraad, het bestuur en de commissies.

De NADB staat voor een inclusieve sportomgeving waar iedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt.

Lees meer over het Charter Diversiteit.

Ga naar de inhoud