Bestuur

Voorzitter - portefeuille algemene zaken

Erik Fiktorie

Penningmeester - portefeuille financien

Jaco vd Berg

Bestuurslid - portefeuille verbreding Danssport / Other Dances

Frank de Vos

Overzicht NADB bestuursleden

Voornaam Functie Benoeming 1 Periode Benoeming 2 Periode Benoeming 3 Periode Benoeming 4 Periode Huidige termijn loopt af
Erik Fiktorie Voorzitter 23-11-2023 3 jaar 23-11-2026
Jaco van den Berg Penningmeester 28-06-2022  3 jaar 28-06-2025
Frank de Vos Bestuurslid 24-11-2020 3 jaar 23-11-2023 3 jaar 23-11-2026


Adviseurs

Het bestuur heeft de volgende personen benoemd tot Adviseur voor de periode van 1 jaar ( tot 31-12-2023)

Richard Meijer

Yvonne Koornwinder

 

Verdeling Portefeuilles

 • Erik
  • Alliantie Dans veilig
  • NOC*NSF
  • Federatietafel + Frank
 • Jaco
  • Financiële commissie
  • Kascontrole commissie (KCC)
  • Alliantie Dans Veilig
 • Frank
  • Andere dansvormen
  • Federatietafel + Erik
  • Participatie
  • Atletenvertegenwoordiging
  • Event commissie (EC)
 • Richard
  • Reglement commissie (RC)
  • Digitale communicatie en technologie commissie (DCTC)
  • Sportcommissie (SC)
 • Yvonne
  • Medische commissie (MC)
  • Academy

Nevenfuncties

In het kader van transparantie kun u hier een overzicht vinden van de nevenfuncties van de Bestuursleden/Adviseurs

Zelfevaluatie

Iedere organisatie is gebaat bij een goed functionerend bestuur. Besturen van een sportbond is echter niet eenvoudig. De sportwereld, zo ook onze wereld van dans, is een dynamische en complexe omgeving, waar een bestuur vaak snel en adequaat moet inspringen op ontwikkelingen. Binnen de NADB zijn bestuurders allemaal vrijwilligers. Er is een samenwerking met Stichting Nederland Sport voor het uitvoeren van de administratieve basis taken.
De beoordeling van het functioneren van het bestuur is een primaire taak van onze eigen bondsraad. De beoordeling richt voornamelijk op de resultaten van de organisatie. Het NADB bestuur hecht aan transparantie. We hebben een zelfreinigend karakter, dit om kritisch te blijven op ons functioneren als bestuur en als individueel bestuurslid maar ook op ons gedrag in de interactie met andere bestuurders of in -of externe stakeholders. Daarom evalueren wij als bestuur periodiek ons eigen functioneren. Dit zorgt voor tijdig ingrijpen en bijsturen van het bestuur waardoor er meer voortgang of ontwikkeling is en onze inclusieve bestuurscultuur verder vorm krijgt.
Ook de Minimale KwaliteitsEisen voor sportbonden en NOC*NSF zijn uitgebreid met een jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur.

U kunt de volledige zelfevaluatie 2023 hier vinden.

 

Ga naar de inhoud