Bondsraad

Bondsraad

Wat is de bondsraad?

De bondsraad vervult de functie van de algemene leden vergadering. De bondsraad toetst het gevoerde beleid van de NADB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De Bondsraad bestaat uit 24 leden die door de leden zijn gekozen voor een zittingsduur van 4 jaar.

Samenstelling

Uitslag NADB Bondsraad verkiezing 2021

Hieronder de leden van de bondsraad en de datum van aantreden.

Achternaam: Voornaam: Benoeming Aansluitende Termijn Einde Termijn
Broekstra Willem voorjaar 2019 2 2023
Cadil Boeken Soraya voorjaar 2021 1 2025
Cloudt Stefan voorjaar 2019 1 2023
Cloudt Eline voorjaar 2019 1 2023
de Ridder-Leonupun Marielle voorjaar 2021 1 2025
Doodkorte Stefan voorjaar 2021 2 2025
Ewals René voorjaar 2019 2 2023
Feddema Glenn voorjaar 2021 2 2025
Findhammer Kurt voorjaar 2021 1 2025
Findhammer Roel voorjaar 2021 1 2025
Findhammer-Verbiest Elianne voorjaar 2021 1 2025
Kistemakers Jan Pieter voorjaar 2021 1 2025
Hugten, van Corrie voorjaar 2019 2 2023
Riel, van Wesley voorjaar 2021 1 2025
Koeken Piet voorjaar 2019 1 2023
Lak Herman voorjaar 2021 1 2025
Lubbers Maureen voorjaar 2019 2 2023
Middelie Peter voorjaar 2021 1 2025
Neuhaus Rob voorjaar 2019 1 2023
Schelfhout Roeland voorjaar 2021 1 2025
Valkier Marc voorjaar 2019 2 2023
Voost Geraldine voorjaar 2019 1 2023
Zeeman Hannie voorjaar 2019 2 2023
Zeeman** Cor voorjaar 2019 1 2023

 

* De termijn eindigt de dag voor de jaarvergadering van de bondsraad in het genoemde jaar

** Cor Zeeman is benoemd in de termijn van Henk Peter Vos

Bondsraadvergaderingen en stukken

De stukken van de laatste paar vergaderingen kunt u zien door te klikken op onderstaande links. U komt dan terecht op het nieuwsbericht van de vergadering, waar de stukken in te zien zijn.

De vastgestelde verslagen van de vergaderingen staan onderaan deze pagina.

Vergaderingen

Bondsraadvergadering 23 februari 2021

Bondsraadvergadering 13 april 2021

Bondsraadvergadering 17 juni 2021

Bondsraadvergadering 22 juni 2021

Bondsraadvergadering 2 september 2021

Bondsraadvergadering 30 november 2021

Vervolg bondsraadvergadering 30 november op 14 december 2021

Stukken van eerdere vergaderingen zijn op te vragen via bondsbureau@nadb.eu

Verslagen

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 24 november 2020

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 23 februari 2021

Vastgesteld verslag bijzondere bondsraadvergadering 13 april 2021