Bondsraad

Bondsraad

Wat is de bondsraad?

De bondsraad vervult de functie van de algemene leden vergadering. De bondsraad toetst het gevoerde beleid van de NADB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De Bondsraad bestaat uit 24 leden die door de leden zijn gekozen voor een zittingsduur van 4 jaar.

Samenstelling

Uitslag NADB Bondsraad verkiezing 2023

Uitslag NADB Bondsraad verkiezing 2021


Hieronder de actuele leden van de bondsraad en de datum van aantreden.

Achternaam: Voornaam: Benoeming Aansluitende Termijn Einde Termijn
Cadil Boeken Soraya voorjaar 2021 1 2025
Cloudt Eline voorjaar 2019 2 2027
Diepeveen-Van Tuijl Margriet voorjaar 2023 1 2027
Doodkorte Stefan voorjaar 2021 2 2025
Feddema Glenn voorjaar 2021 2 2025
Desiree*** Fiktorie-Smits voorjaar 2021 2 2025
Findhammer Roel voorjaar 2021 1 2025
de Groot Rene voorjaar 2023 1 2027
Han*** Michael voorjaar 2021 1 2025
Hooijen Nicole voorjaar 2023 1 2027
Jager Yvette voorjaar 2023 1 2027
Kirchev Boyan voorjaar 2023 1 2027
Kistemakers Jan Pieter voorjaar 2021 1 2025
Koeken Piet voorjaar 2023 2 2027
Koopmeiners Niek voorjaar 2023 1 2027
Kramer David voorjaar 2023 1 2027
Lak Herman voorjaar 2021 1 2025
Lak Michele voorjaar 2023 1 2027
Middelie Peter voorjaar 2021 1 2025
Ridder-Leonupun, de Marielle voorjaar 2021 1 2025
Riel, van Wesley voorjaar 2021 1 2025
Schelfhout Roeland voorjaar 2021 1 2025
Veldhuizen Wim-Jaap voorjaar 2023 1 2027
Zeeman** Cor voorjaar 2019 2 2027

 

* De termijn eindigt de dag voor de jaarvergadering van de bondsraad in het genoemde jaar

** Cor Zeeman is benoemd in de termijn van Henk Peter Vos

*** Michael Han is benoemd in de termijn van Eliane Findhammer

****  Desiree Fiktorie-Smits is benoemd in de termijn van Kurt Findhammer

Bondsraadvergaderingen en stukken

De stukken van de laatste paar vergaderingen kunt u zien door te klikken op onderstaande links. U komt dan terecht op het nieuwsbericht van de vergadering, waar de stukken in te zien zijn.

De vastgestelde verslagen van de vergaderingen staan onderaan deze pagina.

Vergaderingen

Bondsraadvergadering 23 november 2023

Bondsraadvergadering 29 Juni 2023Concept Verslag 29 Juni 2023

Bondsraadvergadering 26 Juli 2022

Bondsraadvergadering 28 Juni 2022

Bondsraadvergadering 30 november 2021

Vervolg bondsraadvergadering 30 november op 14 december 2021

Bondsraadvergadering 2 september 2021

Bondsraadvergadering 22 juni 2021

Bondsraadvergadering 17 juni 2021

Bondsraadvergadering 13 april 2021

Bondsraadvergadering 23 februari 2021

Stukken van eerdere vergaderingen zijn op te vragen via bondsbureau@nadb.eu

 

Verslagen

Vastgesteld verslag buitengewone bondsraadvergadering 14 maart 2023

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 22 november 2022

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 26 juli 2022

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 28 juni 2022

Vastgesteld verslag bondraadvergadering 30 November en 14 December 2021

Vastgesteld verslag buitengewone bondsraadvergadering 2 september 2021

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 22 juni 2021

Vastgesteld verslag bijzondere bondsraadvergadering 17 juni 2021

Vastgesteld verslag bijzondere bondsraadvergadering 13 april 2021

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 23 februari 2021

Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 24 november 2020

 

Ga naar de inhoud