Atletencommissie

Atletencommissie

Sinds 1 oktober 2011 beschikt de NADB over een atletencommissie (AC). Het doel van de AC is om de belangen van de topsporters te behartigen, het topsportbeleid van de NADB te beïnvloeden en de communicatie verbeteren tussen het bestuur van de NADB en de dansers. Met topsporters worden de dansers bedoeld die dansen in de Adult Hoofdklassen, Senioren I, II & III Hoofdklasse en Senioren I & II Latin American, De sporters in de Adults Hoofdklassen, de sporters van Juniors A en Youth A,  de sporters van het Formatiedansen en de sporters van het 10-dansen.

Omdat men merkte dat voor de dansers uit de lagere klassen het soms lastig is om de juiste personen te vinden waar ze met hun vragen terecht kunnen, speelt de AC ook een verwijzende rol voor deze dansers. De stap naar de AC is wellicht wat laagdrempeliger dan direct naar bestuursleden en ook kunnen zij ervoor zorgen dat een vraag direct bij de juiste persoon terechtkomt. Een deel van de vragen zal zelfs al meteen door de commissie beantwoord kunnen worden.

Huidige samenstelling Atletencommissie:

  • Glen Feddema – Adults Latin – commissielid
  • Ruben van Osch – A/B/C/Debutanten – commissielid

Je kunt de AC-leden altijd persoonlijk aanspreken, maar ook kun je jouw vraag sturen naar atletencommissie@nadb.eu

Het behartigen van de belangen vindt plaats door het actief met de dansers in contact treden en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de sportcommissie en het bestuur van de NADB.

Naast het verstrekken van adviezen heeft de NADB ook een plicht om advies te vragen aan de AC. Dat betekent bijvoorbeeld, dat als de NADB besluiten wil nemen omtrent het aanstellen van een bondscoach of de uitzendregels wil aanpassen, voorafgaande aan het besluit het advies van de AC moet worden gevraagd. Het advies van de AC weegt zwaar bij het nemen van een besluit.

De AC bestaat uit actieve dansers of inactieve dansers die minder dan twee jaar geleden een NADB-wedstrijd hebben gedanst en zij zijn 18 jaar of ouder. Het eerste bestuur van de AC is aangesteld door het bestuur van de NADB. Wanneer er een positie vrij komt, wordt hiervoor een vacature geplaatst en worden indien er meerdere aanmeldingen zijn, verkiezingen gehouden.

Ga naar de inhoud