Kascommissie

Kascommissie

De kascontrolecommissie wordt door de bondsraad benoemd. De kascontrolecommissie bestaat statutair uit minimaal 3 leden.De functie is onverenigbaar met die van bondsraad lid. De leden van de KCC bepalen zelf wie de voorzitter is.

De kascontrolecommissie adviseert de bondsraad over de jaarrekening en de daarbij behorende stukken. Daarvoor moet de KCC een onderzoek uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen heeft de bondsraad in principe toegang tot alle financiële stukken.
Vervolgens is het de bondsraad die de jaarrekening vaststelt (uiteraard alleen als de KCC een positief advies uitbrengt).

Ook verleent de bondsraad decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid. Hiervoor moet de bondsraad een afzonderlijk besluit nemen.

Leden van de Commissie:

  • Michael Han

  • Peter Middelie

  • Hans de Vlieger

  • reservelid: Sietse de Ridder

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via kascommissie@nadb.eu

Skip to content