Kascommissie

Kascommissie

De kascontrolecommissie wordt door de bondsraad benoemd. De kascontrolecommissie bestaat statutair uit minimaal 3 leden. De functie is onverenigbaar met die van bestuurslid. De leden van de KCC bepalen zelf wie de voorzitter is.

De kascontrolecommissie adviseert de bondsraad over de jaarrekening en de daarbij behorende stukken. Daarvoor moet de KCC een onderzoek uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen heeft de bondsraad in principe toegang tot alle financiële stukken en kan deze opvragen opdoende dat de KCC alles kan onderzoeken.

De KCC keurt de jaarrekening zelf niet goed maar brengt slechts advies uit aan de bondsraad.

Leden van de Commissie:

  • Peter Middelie

  • Hans de Vlieger

  • Sietse de Ridder

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via kascommissie@nadb.eu

Ga naar de inhoud