Reglementscommissie

Reglementscommissie

De taak van de Reglementscommissie omvat:

  • uitleggen van bepalingen in statuten en reglementen van de NADB
  • desgevraagd advies uitbrengen hierover
  • signaleren van ontwikkelingen en eventuele lacunes in de reglementen
  • toelichtingen opstellen op de reglementen

Leden van de Commissie:

  • Onno Butter – voorziter
  • Laurens Neuhaus – commissielid
  • Larissa Sneek – commissielid

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via rc@nadb.eu

Ga naar de inhoud