Veilige sport omgeving

Veilige sport omgeving

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 %– krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig sportklimaat creëren vindt de NADB belangrijk. Hiervoor treffen we bepaalde maatregelen, maar eigenlijk is het creëren van een sociaal veilig sportklimaat de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wanneer sporters plezier ervaren en zich veilig voelen in de danssport, dan is de kans groter dat ze actief en betrokken blijven, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.

De NADB vindt het heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Hieronder vind je informatie over de NADB Vertrouwenscontact persoon (VCP), het Centrum Veilige Sport, de Gedragscode Sport, hoe anoniem een melding te maken en de anonieme Chat functie FIER.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de NADB het aanspreekpunt voor alle zorgen en problemen die een veilig sportklimaat in de weg staan. Hij/zij is een luisterend oor en geeft raad en advies, is de eerste opvang voor leden met een klacht en bij concrete incidenten ( intimidatie, ongewenst gedrag). De vertrouwenscontactpersoon is geen bestuurslid en is niet inhoudelijk betrokken bij procedures, heeft een neutrale en onafhankelijke opstelling en werkt in vertrouwelijkheid, desnoods anonimiteit. De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Samenvattend is het mijn taak hulp, ondersteuning en advies te geven en zo mee te helpen aan een sociaal veilige omgeving voor dansers aangesloten bij de NADB.

Naam: Bas Scholten
Functie: Vertrouwenscontactpersoon
Mail: vcp@nadb.eu
Skip to content