Contributies / Licenties

Contributies / Licenties 2022

I. BONDSCONTRIBUTIE

Bondscontributie persoonlijke leden

De Bondscontributie voor 2022 bedraagt € 25.00 per jaar.

Deze contributie is verplicht voor natuurlijke personen – danssporters, en natuurlijke personen – persoonlijke leden.

 

Van bondscontributie ad € 25.00 zijn uitgezonderd:

  • Danssporters die alleen in de Juveniles categorie dansen
  • Danssporters Startklasse Adults en Startklasse Senioren
  • Dansers Regionaal of andere dansante (Other Dances)

 

Zij betalen € 5,00 per jaar. Dit is de Basis Contributie.

Op het moment dat Danssporters Startklasse Adults en Startklasse Senioren promoveren dienen ze de rest van bondscontributie ad € 25.00 te betalen +, indien van toepassing, de wedstrijdlicenties.

 

Bondscontributie buitengewone leden (verenigingen en Stichtingen)

€ 80,00 per kalenderjaar

 

 

II.  LICENTIES DANSERS

Basislicentie

Deze kost € 5,00 per kalenderjaar. De basislicentie komt bovenop de bondscontributie. De basislicentie is verplicht voor:

  • De klassen C t/m Hoofdklassen bij de Adults, Senioren en
  • Wedstrijdklassen Junior 1 en 2 , Youth en U21

Wedstrijdlicentie

€ 30.00 per kalenderjaar. De wedstrijdlicentie is verplicht voor:

  • De wedstrijdklassen Hoofd en A klassen bij de Adults, Senioren en
  • Wedstrijdklassen Junior 1 en 2 , Youth en U21

 

III.  LICENTIES OFFICIALS

 

NADB Jurylicentie

De jurylicentie bedraagt € 105,00 per kalenderjaar. De jurylicentie kan alleen afgenomen worden als de bondscontributie is voldaan.

De jurylicentie geeft recht op plaatsing op de NADB jurylijst en op gratis deelname aan de door de NADB georganiseerde sport- en jurycongressen.

 

Wheelchair licentie/SRN

In combinatie met de NADB-jurylicentie is de licentie Wheelchair gratis.

Als alleen een Wheelchair licentie wordt afgenomen, dan bedragen de kosten € 25.00 per kalenderjaar. Deze licentie kan alleen afgenomen worden als de bondscontributie is voldaan.

 

NADB Trainerslicentie

De trainerslicentie bedraagt € 50,00 per jaar. Deze licentie kan alleen afgenomen worden als de bondscontributie is voldaan.

De trainerslicentie geeft recht op gratis deelname aan de door de NADB georganiseerde sport- en jurycongressen en gratis entree op de door de NADB georganiseerde NK’s en Holland Masters wedstrijden.

 

Bijdragen Dansers 2022

 

BondsContributie

25€

Basislicentie

5€

Wedstrijd licentie

30€

 Basis Contributie

5€

Totaal
Juveniles X 5€
Junior, Youth en  U-21 X X X 60€
Formatie X X X 60€
Adults en Senioren

Startklasse

X 5€
Adults en Senioren

B – C Klasse

X X 30€
Adults en Senioren

Hoofd en A klasse

X X X 60€

 

Bijdragen Officials 2022

 

Bonds

Contributie

25€

Bijdrage 

Jurylicentie

105€

Bijdrage

jurylicentie wheelchair/SRN

25

Trainerslicentie

50€

Totaal

NADB Juryleden (+Wheelchair) X X 130€
Alleen jurylid Wheelchair/SRN X X 50€
Trainers X X 75€
Scrutineers X 25€
Chairpersons X 25€

 

Skip to content