Registratie

Registratie / Opzeggen

Personen

Dansers, trainers, coaches, juryleden, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn rechtstreeks lid van de NADB. Lid worden kan door onderstaand registratieformulier in te vullen.

N.B. Om te mogen stemmen voor de bondsraad, moet je als lid zijn geregistreerd!

 

Organisaties

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen buitengewoon lid worden van de NADB. Wilt u voor een organisatie het buitengewoon lidmaatschap aanvragen? Neem dan contact op met het bondsbureau via bondsbureau@nadb.eu.

Licenties

Bent u trainer, coach of jurylid en wilt u een licentie aanvragen? Neem dan contact op met het bondsbureau via bondsbureau@nadb.eu.

Overige Licenties / Contributies

Alle informatie over de kosten van licenties en de contributie voor de NADB kunt u op een aparte pagina hiervoor vinden

Opzeggen

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit uiterlijk vier weken voor het eind van het boekjaar (statuten artikel 8 lid 5) schriftelijk (algemeen reglement artikel 2 lid 7) te doen. Dat betekent dat de opzegging uiterlijk op 1 december bij ons binnen moet zijn. U kunt per e-mail of per post opzeggen door uw bericht te sturen naar:

U kunt ook sinds 2022 uw lidmaatschap opzeggen via uw persoonlijke omgeving op https://mijn.nadb.nl

Ga naar de inhoud