NADB Danssport Opleiding Standaard 2021

NADB Danssport Opleiding standaard 2021

Zaterdag 8 mei 2021 is de NADB van start gegaan met de eerste Module van de Danssport Opleiding 2021/2022; de module AJS & Specifics Standaard.

Achtergrond
De NADB is in 2019 gestart met de Danssport Opleiding 1.0. Deze opleiding leidt op tot jurylid en trainer. In het eerste traject zijn 29 cursisten gestart en 18 van hen hebben de opleiding succesvol afgerond. De opleiding is volledig gestoeld op de WDSF Academy opleidingsstructuur. Binnen de NADB Academy wordt gebruik gemaakt van de WDSF techniekboeken en het WDSF Adjudicator Handbook. Na een grondige evaluatie is een aantal aanpassingen gedaan die voornamelijk betrekking hebben op het aantal studiedagen en de opzet van de cursus. In de nieuwe opzet is gekozen voor splitsing van de Standaard en Latin, is het aantal studiedagen uitgebreid en is het aantal lesuren per dag verminderd. De inhoud van de opleiding is ongewijzigd. Door de nieuwe opzet kan nog meer aandacht besteed worden aan verdieping in de materie.

PQES Status WDSF
Met trots kunnen we melden dat de nieuwe versie met ingang van 1 juli 2020 de officiële PreQualified Education System (PQES) status heeft verkregen bij de WDSF. Deze accreditatie houdt in dat kandidaten die de volledige NADB Danssport Opleiding hebben afgerond, vrijgesteld worden van het technische examen bij de WDSF voor het verkrijgen van een WDSF B jurylicentie. Hiervoor moet nog wel aan een aantal extra eisen worden voldaan die door de WDSF zijn bepaald.

NADB Danssport Opleiding

De opleiding bestaat uit vier modules. Alle modules worden afgesloten met een examen. In het document NADB Danssport Opleiding wordt nader ingegaan op de inhoud van de modules en de totale opleiding duurt twee jaar. De modules kunnen afzonderlijk bijgewoond worden. Vanaf 8 mei gaan we starten met de module AJS & Specifics Standaard. Deze bestaat uit 5 lesdagen en een examendag. In het tweede deel van 2021 start de Module Charts Standaard (3dagen) welke ook wordt afgesloten met een examen. Het streven is om het Standaard deel eind 2021 afgerond te hebben. In 2022 zullen de Latin modules worden gedoceerd.

Waar en wanneer
De lessen worden gegeven op zaterdag van 12.00 tot 16.30 bij DSVC Clara Lamar, Rijksweg Zuid 103 in Sittard. Omdat het ‘Opleiding’ betreft heeft DSVC Clara Lamar toestemming van de gemeente om de cursus te geven. Uiteraard worden alle Corona maatregelen in acht genomen. In overleg met de kandidaten kan een keer afgeweken worden van de cursusplaats mits dit is toegestaan i.v.m. Corona. De cursus wordt gegeven door Clara Lamar. De cursus gaat door bij een minimale inschrijving van 5 kandidaten.

Cursusdagen:
8 mei
29 mei
12 juni
26 juni
10 juli
De laatste lesdag en de examendata worden in overleg met de kandidaten vastgesteld.

Kosten.
De kosten voor de Module AJS & Specifics Standaard bedragen € 400,00 uiterlijk te voldoen 6 mei 2021.
Het examen kost € 50,00. Het examen is niet verplicht. De cursus kan ook bijgewoond worden om de kennis te verrijken. Om een jurylicentie te mogen afnemen is succesvol afsluiten van het examen wel verplicht. Kandidaten die de 1.0 opleiding hebben gevolgd, ontvangen 25% korting op de cursusprijs. Niet op de examens. Deelname aan de NADB Danssport Opleiding staat alleen open voor leden van de NADB die de verschuldigde contributie 2021 ad € 25,00 hebben voldaan en minimaal A Klasse in een van beide disciplines hebben gedanst.

Opgeven uiterlijk 1 mei 2021
Opgeven kan door een email te sturen naar ger.cloudt@nadb.eu

Informatie
Heb je behoefte aan extra informatie/uitleg? Neem dan contact op met Clara Lamar claralamar@home.nl of Ger Cloudt ger.cloudt@nadb.eu

Data volgende module: Charts Standaard
23 oktober
13 november
04 december
18 & 19 december examen.

Skip to content