NADB Danssportopleiding Latin

NADB Danssport Opleiding Latin 2024

In januari 2024 start de Module AJS & Specifics Latin.

Achtergrond
De NADB is in 2019 gestart met de Danssport Opleiding 1.0. Deze opleiding leidt op tot jurylid en trainer. In het eerste traject zijn 29 cursisten gestart en 18 van hen hebben de opleiding succesvol afgerond. De opleiding is volledig gestoeld op de WDSF Academy opleidingsstructuur.
Binnen de NADB Academy wordt gebruik gemaakt van de WDSF techniekboeken en het WDSF Adjudicator Handbook. Na een grondige evaluatie is een aantal aanpassingen gedaan die
voornamelijk betrekking hebben op het aantal studiedagen en de opzet van de cursus. In de nieuwe opzet is gekozen voor splitsing van de Standaard en Latin, is het aantal studiedagen
uitgebreid en is het aantal lesuren per dag verminderd. De inhoud van de opleiding is ongewijzigd.
Door de nieuwe opzet kan nog meer aandacht besteed worden aan verdieping in de materie.

PQES Status WDSF
Met trots kunnen we melden dat de nieuwe versie met ingang van 1 juli 2020 de officiële PreQualified Education System (PQES) status heeft verkregen bij de WDSF. Deze accreditatie houdt in dat kandidaten die de volledige NADB Danssport Opleiding hebben afgerond, vrijgesteld worden van het technische examen bij de WDSF voor het verkrijgen van een WDSF B jurylicentie. Hiervoor moet nog wel aan een aantal extra eisen worden voldaan die door de WDSF zijn bepaald.

NADB Danssport Opleiding
De opleiding bestaat uit vier modules. Alle modules worden afgesloten met een examen. In het document NADB Danssport Opleiding op www.nadb.nl wordt nader ingegaan op de inhoud van de modules. De totale opleiding duurt twee jaar. De modules kunnen afzonderlijk bijgewoond worden.
Vanaf 27 januari gaan we starten met de module AJS & Specifics Latin . Deze bestaat uit 5 lesdagen en een examendag. In het tweede deel van 2024 start de Module Charts Latin (3 dagen) welke ook wordt afgesloten met een examen.

Waar en wanneer
De lessen worden gegeven op zaterdag van 12:00 tot 16:30 bij DSVC Clara Lamar, Rijksweg Zuid 103 in Sittard. De cursus wordt gegeven door Clara Lamar en Jeroen Luijer. De cursus gaat door bij een minimale inschrijving van 5 kandidaten.

Cursusdagen:
27 januari, 24 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei.
Examen op 6 juli.

Kosten
De kosten voor de Module AJS & Specifics Latin bedragen € 400,00 uiterlijk te voldoen 1 februari 2024.
Het examen kost € 50,00. Het examen is niet verplicht. De cursus kan ook bijgewoond worden om de kennis te verrijken. Om een jurylicentie te mogen afnemen is het verplicht om het examen van alle vier de modules succesvol af te sluiten.
Kandidaten die instromen via het Third Party traject (bijvoorbeeld IDTA) moeten slagen voor de 2 examens van de 2 modules AJS&Specifics Standaard en Latin.
Deelname aan de NADB Danssport Opleiding staat alleen open voor leden van de NADB die de verschuldigde contributie ad € 25,00 hebben voldaan. Deelnemers die na het succesvol
afsluiten van de totale opleiding in aanmerking willen komen om een jurylicentie af te nemen, dienen minimaal A Klasse Adults in minimaal één van beide disciplines hebben gedanst. IDTA/FDO kandidaten moeten in het bezit zijn van het Licentiate diploma van de betreffende discipline. Indien de cursus alleen gevolgd wordt om de kennis te verrijken, geldt de eis van  minimaal A klasse niet. Dan kan echter geen jurylicentie afgenomen worden.

Opgeven
Opgeven kan tot uiterlijk 10 januari 2024.
Opgeven kan door een email te sturen naar ger.cloudt@nadb.eu

Informatie
Heb je behoefte aan extra informatie/uitleg? Neem dan contact op met Clara Lamar
claralamar@gmail.com of Ger Cloudt ger.cloudt@nadb.eu

Schema totale kosten Danssport Opleiding 4 modules. (wijzigingen voorbehouden)

Brochure danssport opleiding Latin

Ga naar de inhoud