26 sportbonden tekenen Charter Diversiteit

26 sportbonden ondertekenen Charter Diversiteit

Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. Om aandacht te vragen voor dit onderwerp organiseerde NOC*NSF, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen, donderdag 14 januari een online Symposium Diversiteit en Inclusie.

In aanloop naar dit symposium zetten 26 sportbonden hun handtekening onder het Charter Diversiteit dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld. NADB secretaris, Boyan Kirchev en voorzitter Jeffrey van Meerkerk ondertekenden het Charter namens de NADB.

Meer lezen over het Charter Diversiteit? Lees het artikel op de website van het NOC*NSF

Het Charter Diversiteit is hier terug te lezen.

*  Foto Bron: NOC*NSF

Ga naar de inhoud