Aangifte tegen ongewenste seksuele intimidatie

Beste lezer,

Via de media zijn wij vandaag geïnformeerd dat er aangifte is gedaan van ongewenste
seksuele intimidatie tegen een dansleraar uit West Friesland. Wij hebben hierover inmiddels
contact gehad met NOC*NSF en het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN). Er
zijn op dit moment geen details c.q. namen bekend van diegene die aangifte hebben gedaan
en/of de beschuldigde.

Het dossier ligt nu bij justitie en zij verrichten onderzoek. Op basis van de uitkomsten van
dit onderzoek besluiten zij welke vervolgstappen genomen worden.

We zijn enorm geschokt over deze berichtgeving. Binnen de danssport is geen plaats voor
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Wij leven erg mee met de slachtoffers.

Mocht deze situatie aanleiding geven om (vertrouwelijk) in contact te willen treden met
onze vertrouwenscontact persoon (VCP), Dhr. Bas Scholten, dan is hij te bereiken
via vcp@nadb.eu . Meer informatie over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, en onze
aansluiting bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN) vind je hier: https://nadb.nl/governance/vertrouwenspersoon/

Binnen het bestuur ben ik als voorzitter van de bond aangesteld als woordvoerder op dit
onderwerp en ben derhalve voor iedereen bereikbaar via jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Met vriendelijke groeten,
Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter
www.nadb.nl

Ga naar de inhoud