Activiteiten van het bestuur

Activiteiten van het bestuur

De dans-loze tijd, is een rare tijd voor ons allemaal. Er wordt bijna niet gedanst in Nederland, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Wekelijks is het bestuur nauw betrokken bij het overlegtussen de bondsdirecteuren en voorzitters van het NOC*NSF. Ook in kleinere werkgroepen is het bestuur actief.

Op Social Media hebben jullie wellicht gelezen over het platform Dansondernemers.nl. Op dit platform, waar dansondernemers, dansbonden en organisaties samen zijn gekomen, is gezamenlijk het nationaal dansprotocol opgesteld en ingediend bij de regering. Goed nieuws voor de danssector! Het Basisprotocol Dans is officieel vastgesteld. Dit betekent dat het protocol ingezet kan worden om een veilige openstelling van de danssector mogelijk te maken. We zijn erg blij dat het protocol is vastgesteld al betekent dit nog niet dat per direct alle dansstudio’s weer kunnen openen.  De regering beslist in de week voor 1 juli of de dansscholen weer open mogen. Nieuwsgierig naar het gehele protocol? Die kan je hier teruglezen.

De volgende stap is natuurlijk het heropenen van het wedstrijdseizoen. Naar aanleiding van de intensieve gesprekken tussen NOC*NSF en de verschillende Ministeries wordt nu onderzocht of er toch een mogelijkheid is om het opstarten van de wedstrijdsport naar voren te halen op de routekaart. Voor alsnog staat de datum op 1 september.

Verder kunnen we melden dat de  bondsraadvergadering momenteel wordt voorbereid.

Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Daar zullen jullie spoedig meer van merken.

Ga naar de inhoud