Bondsraadvergadering 02 september 2021

Beste bondsraadleden,

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor een bijzondere bondsraadvergadering op donderdag 2 september 2021 via Teams. De aanvangstijd is 19.00 uur.

Het agendapunt is: voorstellen Statutenwijziging plus akte. Daaronder valt

1) het voorstel van Corrie van Hugten;

2) Wijziging in verband met benoeming kascontrolecommissie;

3) overal blik op de wijzigingen.

De documenten zijn hier terug te vinden.

De uitnodiging voor de Teams sessie volgt nog.

Mocht je niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, wilt je dan de afmelding sturen naar bondsbureau@nadb.eu

Maar wij hopen natuurlijk op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud