Agenda buitengewone bondsraad vergadering

Agenda buitengewone bondsraad vergadering

Agenda buitengewone bondsraad vergadering op 14 maart 2023
Aanvang 19.30 uur, via MS Teams.
Onderwerpen:

1. opening door voorzitter
Het uitvoeringsbesluit voor aankomende bondsraad verkiezing is reeds door het bestuur vastgesteld.
2. Voorstel is om vast te stellen dat de bondsraadverkiezing via elektronische verkiezing zal plaatsvinden.
3. verkiezing leden kiescommissie (3)
Kandidaten zijn:
– Mevr. Hannie Zeeman
– Mevr. Maureen Lubbers
– Dhr. Willem Broekstra
4. sluiting door voorzitter

Het Bestuur

Ga naar de inhoud