Algemeen reglement gewijzigd

Zoals eerder officieel is medegedeeld, heeft de bondsraad op 9 november 2021 de statuten van de NADB opnieuw vastgesteld. In vervolg hierop heeft de bondsraad op 14 december 2021 ook het algemeen reglement gewijzigd. Dit was nodig om het algemeen reglement in lijn te brengen met de gewijzigde statuten. Daarnaast is deze update gebruikt om het reglement dat uit 2015 stamde op punten te actualiseren en te verduidelijken.

Het nieuwe algemeen reglement d.d. 14 december 2021 is te raadplegen via de site. Heb je vragen over het algemeen reglement? Neem dan contact op met de reglementscommissie via RC@nadb.eu.

Ga naar de inhoud