Alliantie Dans Veilig

Beste leden van de NADB, dansliefhebbers en andere geïnteresseerden,

Wij hebben jullie eerder geïnformeerd over onze bijdrage aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Verinorm en is vandaag via een persconferentie ook uitgebracht.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vormen van de Alliantie Dans Veilig. De NADB is mede initiatiefnemer van deze alliantie om de sociale veiligheid in de danssector te verbeteren. www.dansveilig.nl

De danswereld is versnipperd georganiseerd en daarom trekken we samen op om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Je vindt hier het persbericht wat volgde op de publicatie van het Verinorm rapport.

Vorige week hebben wij een oproep gedaan onder onze leden om een werkgroep in te richten die als taak krijgt om de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het Verinorm rapport te inventariseren om vervolgens het bestuur te kunnen adviseren over de opvolging binnen de NADB en daar waar nodig ook bij de bij ons aangesloten dansorganisaties.

Namens het onderzoeksteam van Verinorm en het NADB bestuur wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Mocht er na het lezen van het onderzoek behoefte zijn aan (vertrouwelijk) persoonlijk contact dan kun je altijd terecht bij onze Vertrouwenscontactpersoon, Dhr. Bas Scholten of het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN).

We hebben een aparte pagina ingericht op onze website. Hier vind je alle (contact-) informatie.

Met vriendelijke groeten,

Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter

Ga naar de inhoud