ALV NOC*NSF -17 mei 2021

Update aan alle leden

Beste NADB leden,

Graag geef ik jullie een update nav de ALV van NOC*NSF die afgelopen maandag 17 mei plaats vond. Vanuit de NADB hebben Hannie van der Geest en ik deze ALV bijgewoond.

Drie voor de NADB relevante onderwerpen licht ik graag kort toe:

  • Governance, Code Goed Sportbestuur. Er is een nieuwe Code voor Goed Sportbestuur vastgesteld. Dat wil zeggen op de inhoud, de nieuwe code wordt ‘Principle Based’ vorm gegeven. De doorvertaling in de minimalekwaliteitseisen is niet vastgesteld. De meningen over met name de zittingstermijnen liepen sterk uiteen. Een grote meerderheid van de vergadering, ook vanuit de grote bonden, wil dat er meer rekening gehouden wordt met de dynamiek van kleinere sportbonden die veelal draaien op inzet van vrijwilligers. Ook wij hebben hier een sterk pleidooi voor gehouden, want ook de NADB functioneert door inzet van vele vrijwilligers in bestuur, commissies, wedstrijdsecretariaat en bondsraad.
  • De visie Sport en Integriteit is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt. Binnen de vereniging NOC*NSF streven we er naar om samen met alle stakeholders de sport veiliger, eerlijker en schoner te maken. Binnen de NADB staat dit onderwerp ook hoog op de agenda. Twee weken geleden is er een eerste webinar geweest over grensoverschrijdend gedrag en hoe daar mee om te gaan. Dit webinar werd verzorgd door het Centrum Veilige Sport Nederland en de NADB. Meer info hierover vind je hier.
  • Het bestedingsplan 2022 en 2023 is vastgesteld. Ik ben er bijzonder trots op dat de gevoerde lobby door voornamelijk de kleine sportbonden, incl de NADB, er toe heeft geleid dat de basis financiering voor ons stijgt van 16.000 euro per jaar naar 50.000 euro per jaar. Dit betekent dat we meer financiele ruimte krijgen om te investeren in de organisatie, verbinding en verbreding van danssport in Nederland. Een mooi perspectief voor 2022 en verder!Tot zover deze tussentijdse update vanuit het bestuur. Graag tot snel allemaal.Jeffrey van Meerkerk
    Voorzitter
Ga naar de inhoud