Benoeming Jeffrey Ambassadeur International Affairs

Het bestuur heeft Jeffrey van Meerkerk met ingang van 1 december 2023 benoemd tot Ambassadeur International Affairs. In die hoedanigheid zal hij de Holland Masters en de NK’s blijven organiseren in samenwerking met de NADB Event Commissie. Het bestuur vindt het belangrijk dat wat gedurende de bestuursperiode van Jeffrey is opgebouwd, behouden blijft.

Voor de Holland Masters en de NK’s (met name als het gaat om het samenstellen van de jurypanels) is het belangrijk om actief te zijn in de internationale wedstrijdsport. Bij het samenstellen van de NK jury panels kan er geen sprake zijn van inmenging van NADB – en Internationale dansleraren, trainers, coaches en dansers. Objectiviteit en neutraliteit zijn essentieel.

NADB bestuursleden zullen de WDSF congressen gaan bezoeken en de bestuurlijke samenwerking met WDSF voor hun rekening nemen. Jeffrey maakt sinds enige jaren al onderdeel uit van het hoofdbestuur van de WDSF en is daarmee een groot ambassadeur van de NADB.

Het bestuur wenst Jeffrey veel succes in deze nieuwe functie.

Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud