Bondsraad positief over bestuur NADB…

Denkrichting van bestuur ondersteund...

Beste allemaal,

Gisteren vond de eerste NADB bondsraad vergadering van 2020 plaats. We waren te gast bij Vida Studio’s in Zevenaar. Onze gastheer Ronald Straatman had alles uitstekend voorbereid. De 19 aanwezige bondsraad leden (van 24), het voltallige bestuur (6 + 1 technisch adviseur) , de notuliste (1) en de twee leden van de reglements- en kascontrole commissies konden op de gepaste 1,5 meter afstand in de grote zaal plaatsnemen. Er waren 29 personen aanwezig, net onder het maximum aantal van 30 personen wat met elkaar in 1 grote ruimte op 1,5 meter afstand mag vergaderen. Het was fijn om iedereen na 3 maanden weer ‘live’ te zien. Er is door het bestuur en de verschillende commissies in aanloop naar deze vergadering hard gewerkt aan de totstandkoming van de agenda en bijbehorende notities. In het bijzonder wil ik onze secretaris en de reglements commissie hiervoor bedanken.

We zijn heel blij met de positieve reacties vanuit de bondsraad op de wijze waarop het bestuur de zaken heeft voorbereid. Dit is voor ons erg belangrijk want er stonden belangrijke onderwerpen met hervormingen op de agenda. Deze gaan ervoor zorgen dat de NADB nog beter gaat functioneren en meer toekomst bestendig kan worden ingericht. We zijn blij dat nagenoeg de gehele raad, na toelichting en gezonde, soms scherpe, discussie, de denkrichting van het bestuur ondersteund. Dit geeft ons vertrouwen om samen met de reglements commissie en indien gewenst een vertegenwoordiging van de bondsraad de noodzakelijke aanpassingen in een update van de statuten en reglementen te gaan voorbereiden. De wijzigingen in de statuten zullen tijdig, in concept vorm, met de hele bondsraad worden gedeeld zodat de vaststelling hiervan in de november vergadering kan plaatsvinden.

Een traditioneel onderdeel van de voorjaarsvergadering is de vaststelling van het jaarverslag en de decharge verlening van het bestuur over het gevoerde beleid in 2019. Dit werd door de bondsraad unaniem gedaan. 2019 was voor de NADB een heel mooi sportief en goed financieel jaar. Deze financiele buffer gaan we hard nodig hebben om onze vereniging ook in 2020 draaiende te houden en de danssport na corona te kunnen opstarten.

Dank aan iedereen voor het uitgesproken vertrouwen in de koers en het bestuur van de NADB!

Graag tot snel, met hartelijke groeten,

Namens het bestuur,

Jeffrey van Meerkerk

Voorzitter NADB

 

Ga naar de inhoud