Bondsraadverkiezingen 2023

Verkiezingen in aantocht!

In mei houden we ons 2-jaarlijkse verkiezing voor 12 nieuwe leden van de Bondsraad. De leden zijn een vertegenwoordiging van alle leden van de NADB en zien toe op een goede uitvoering van de jaarplannen en begroting. Daarnaast is het ook de plek om het geluid van de leden te laten horen en zorg te dragen voor transparante besluitvorming.

Waarom stel je jezelf kandidaat?

 • Je draagt als lid constructief bij aan de besluitvorming binnen de bond, waarbij je aanwezig bent op de bondsraadsvergaderingen
 • Je leert te werken in een bestuurlijke omgeving
 • Je zet je ervaring uit andere besturen, verenigingen en evt. werk in voor de toekomst van de dansbond
 • Je wilt meebouwen aan de ontwikkeling van de NADB
 • Je wilt meewerken aan het bestendigen van de democratische structuur

Wie kan zich kandidaatstellen?

Alle leden boven de 18 jaar, niet zijnde bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen

Hoe werkt het?

 • Vanaf nu tot en met 14 mei kun je je verkiesbaar stellen, via de kiescommissie@nadb.nl.
 • Je aanmelding stuur je met motivatie en een foto in.
 • Op 15 mei stelt de kiescommissie de kieslijst samen
 • Als er minder dan 12 kandidaten zijn, is iedereen automatisch verkozen en maken we dat op 16 mei bekend
 • Als er meer dan 12 kandidaten zijn, vinden er verkiezingen plaats in de periode van 26 tot en met 28 mei
 • Op 30 mei wordt het resultaat met je gedeeld en gepubliceerd op de site
 • Op 30 mei legt de kiescommissie verantwoording af aan de bondsraad over het gevolgde proces
 • Leden die het niet eens zijn met de uitslag kunnen bezwaar indienen bij de kiescommissie
 • Binnen 2 weken geeft de kiescommissie aan of je bezwaar gegrond of ongegrond is.
Ga naar de inhoud