Brief uitvraag Corona

Brief uitvraag Corona

Beste ondernemers in danssport (ook zzp’ers), NADB organisatoren,
Deelnemers aan de federatie tafel DansNL, Brancheverenigingen NVD en NBD,

(20 maart) De corona-crisis treft alle sectoren in Nederland, zo ook de danssport. Het is belangrijk dat we met elkaar en nadrukkelijk samen met onze partners zoals de verschillende overheden, de negatieve gevolgen van Corona voor de sport op weten te vangen. Het is belangrijk dat wij een eerste beeld krijgen van te verwachten financiële impact op de danssportsector. NOC*NSF en de NADB werken hierin samen. Het is belangrijk om de financiële schade met de gemeenten, de rijksoverheid en de politiek te delen. NOC*NSF vraagt ons, als aangesloten sportbond, deze inventarisatie voor de danssportsector te coördineren .

We vragen je dan ook om aan te geven wat je verwacht op de volgende punten: * zekere inkomstenderving tot en met 6 april (deze datum is gecommuniceerd door de rijksoverheid om sport activiteiten te stoppen)
* mogelijke / waarschijnlijke inkomstenderving tot en met 1 augustus (er van uitgaande dat danssportactiviteiten in Nederland dan weer opgestart kunnen worden)

Kunnen jullie deze eerste indicatie ajb mailen aan bondsbureau@nadb.eu. Graag ontvangen we jullie input uiterlijk op 25 maart as, zodat we eea kunnen bundelen voor NOC*NSF.

Voor de goede orde, hoe en in welke mate de financiële impact van Corona op de sport kan worden opgevangen is nog niet duidelijk. Hierover voert NOC*NSF overleg met het ministerie. Uiteraard informeren wij iedereen zodra hier meer over bekend is. Voor nu is prioriteit 1 om de uitbraak van het Corona virus onder controle te krijgen en verdere besmettingen te voorkomen.

Meer info over Corona en Sport vind je hier:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport- veelgestelde-vragen

Zorg voor elkaar en blijf gezond! Met vriendelijke groeten,

Jeffrey van Meerkerk Voorzitter NADB www.nadb.eu

Brief uitvraag indicatie financiele impact van Corona op de danssport (1)

Ga naar de inhoud