Budget Medische Commissie

Bondsbestuur besluit: Beschikbaar stellen budget aan Medische Commissie
Datum : 6 september 2023
Discipline: Aerial & Pole, Breaking, Stijldans

Besluit

Het bondbestuur heeft besloten de Medische Commissie over 2023 een extra subsidie toe te kennen van €4.000 als tegemoetkoming in de kosten van sportkeuringen.

Argumentatie

Het bondsbestuur en de Medische Commissie willen bevorderen dat alle sporters aandacht geven aan hun gezondheid. Deze extra toekenning is bedoeld als financiële ondersteuning aan geselecteerde sporters die acteren op het hoogste niveau binnen de NADB voor de genoemde disciplines.

Inwerkingtreding besluit:
6 september 2023

Ga naar de inhoud