Buitengewone vergadering bondsraad 23-02-2021

Buitengewone vergadering bondsraad

Buitengewone vergadering bondsraad 23-02-2021 19:00

Agenda

  1. opening voorzitter
  2. Verslag bondsraadvergadering 24 november 2020
  3. Benoemen kieskommissie bondsraad verkiezing voorjaar 2021
  4. Vaststellen periode / datum verkiezingen door kies commissie
  5. Bespreken proces uitwerking van de door de bondsraadleden ingediende punten tot woordelijk voorstel van statuten wijziging
  6. Bespreking voorstel van het bestuur voor statuten wijziging
  7. Mededelingen, rondvraag en sluiting uiterlijk 22.00 uur.

Met vriendelijke groet,

 Boyan Kirchev

Secretaris NADB

0634397746

Stukken

Benoemen kiescommissie bondsraadverkiezingen 2021

Informatie bondsraad contributie en licenties 2021

Statuten compare_final

Vastgesteldverslagbondsraadvergadering_24november2021

Wijzigingsvoorstellen NADB-statuten vanuit bestuur – draagvlak en vragen incl beantwoording

Ga naar de inhoud