Contributie & Licenties 2023

Beste leden van de NADB,

Op de bondsraadvergadering van 22 november heeft de bondsraad op advies van het bestuur een nieuwe contributie- en licentiestructuur aangenomen. Voor bijna alle leden betekent dit een verlaging van de verschuldigde bijdragen. Onderstaand een overzicht.

Contributie NADB
Vanaf 1 januari 2023 bedraagt voor alle leden van de NADB de bondscontributie € 10,00 per jaar. Hiervoor ontvangt iedereen automatisch een factuur op uiterlijk 3 januari 2023 op het bij ons bekende emailadres. Ná betaling van de contributie kan een wedstrijd- of topsportlicentie aangeschaft worden via mijn.nadb.nl.

Inschrijven wedstrijden
Inschrijven voor wedstrijden is alleen mogelijk als beide partners hun verschuldigde contributie en licentiegelden hebben betaald. Dus lukt inschrijven niet? Controleer dit dan even. Graag extra aandacht voor de eerste wedstrijd op 22 januari 2023, inschrijven kan vanaf 3 januari 2023.

Stijldansers
Startklasse Adults en Senioren, C klasse Adults, Juveniles en Solodansers.
Als je in één van deze klassen danst hoef je geen extra licentie af te nemen en volstaat de € 10,00 lidmaatschap. Vanaf promotie naar de B klasse dien je de wedstrijdlicentie aan te schaffen.

Adults en Senioren B, A en Hoofdklassen, Formatiedansers, Junioren, Youth en Under 21.
Deze dansers dienen een Wedstrijdlicentie van € 25,00 aan te schaffen. Voor aanschaf van de wedstrijdlicentie ná 1 augustus geldt (alleen voor deze licentie) 50% korting op het bedrag.

Internationale dansers in WDSF circuit.
Alle dansers die wedstrijden willen dansen in het WDSF-circuit dienen een Topsportlicentie van € 10,00 per jaar af te nemen. Alvorens de inschrijving/verlenging van het WDSF-lidmaatschap wordt goedgekeurd dient deze licentie aangeschaft te zijn.
Let op! Dit is niet de WDSF licentie, die moet je apart via de WDSF aanschaffen.

Topsportlicentie Breakers
Breakers die in het WDSF circuit dansen, dienen ook de Topsportlicentie van € 10,00 aan te schaffen. De WDSF licentie moet je via de WDSF aanvragen.

Topsportlicentie Para sporters (SRN)
Parasporters die in het internationale IPC circuit dansen, dienen ook de Topsportlicentie van € 10,00 aan te schaffen.

Schematisch ziet het er als volgt uit:

* 50% korting na 1 augustus
** voor dansers in het internationale WDSF/IPC-circuit

Licenties Officials, juryleden en trainers stijldans.
Officials die in 2022 een jury- en/of trainerslicentie hebben afgenomen ontvangen automatisch uiterlijk 3 januari een rekening voor de contributie en de licenties. De trainerslicentie bedraagt € 50,00 en de jurylicentie € 95,00 per jaar.

De contributie is altijd verschuldigd tenzij voor 1 december 2022 is opgezegd. De licenties bent u niet verplicht af te nemen. Wilt u die opzeggen? Dan graag uiterlijk 10 januari 2023 mailen naar bondsbureau@nadb.eu. U ontvangt dan een nieuwe rekening.

Ga naar de inhoud