Dansalliantie Schaduwdansen

De Nederlandse Algemene Danssport Bond zet zich in voor een positieve en veilige danswereld. Grensoverschrijdend gedrag hoort hierin absoluut niet thuis.

Uit het onderzoeksrapport ‘Schaduwdansen’ van Verinorm is gebleken dat in de Nederlandse danssector een cultuur is ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik voorkomen. Wij zijn hiervan geschrokken en de NADB erkent en betreurt het leed dat de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag ook binnen het (stijl)dansen is aangedaan. De danswereld moet een veilige omgeving zijn voor iedereen die danst of hierin werkzaam is. Op basis van signalen uit andere sectoren hadden we adequater moeten handelen met het inrichten van processen om slachtoffers beter hun weg te kunnen laten vinden naar de juiste hulpverlening. Ook wij dienen bij te dragen aan het creëren van een veilige dansomgeving.

De NADB zet zich actief in voor het bereiken van een veilig sportklimaat. We betrekken daarbij wedstrijddansers in de onafhankelijke Projectgroep Grensoverschrijdend Gedrag om ons daarin te adviseren. Aan de hand van hun adviezen nemen we aanvullende maatregelen om de persoonlijke veiligheid binnen de danswereld te versterken en om slachtoffers goed te begeleiden. In onze opleidingen besteden we aandacht aan grensoverschrijdend gedrag en onze meldregeling wordt verbeterd. Voor ons bestuur, onze trainers en juryleden is het overleggen van een VOG de standaard.
Onze inzet, samen met die van onze partners, is gericht op een blijvende en positieve transformatie in de danswereld. Via onze website www.nadb.nl kunt u op de hoogte blijven van de voortgang.

Dans is een symbool van verbinding en in een sociaal veilige danssector heeft grensoverschrijdend gedrag geen plaats.

Wil je je verhaal kwijt? Neem contact op met Bas Scholten via vcp@nadb.eu .

of

Centrum Veilige Sport Nederland.
Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor iedereen binnen de danssport.
Telefoon: 0900-2025590
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl
Website: https://centrumveiligesport.nl/

Voor uitgebreide informatie over sociale veiligheid binnen de danssector, bezoek www.dansveilig.nl of volg ons via onze sociale-mediakanalen.

Meer informatie

#dansveilig
Cultuurconnectie
Dancers Council
Dansondernemers NL
Dansbelang NBDO
Dutch Dance Sports
KNVD
Kunstenbond MBO Dans Goes
NADB
NBL
NDO – Nederlandse Danssport Organisatie
POS,
Henny Jurriens

Ga naar de inhoud