Digitale Bondsraad vergadering

Digitale bondsraad vergadering

Digitale vergadering via Teams in plaats van fysieke vergadering in Zevenaar op 24 november 2020 (uitnodiging met link volgt)

Aanvangstijd 19.00 uur – eindtijd 21.00

Agenda:

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Benoemingen: Frank de Vos – bestuurslid
 4. Mededeling: aftreden Henk Peter Vos
 5. Vaststellen notulen bondsraadvergadering juni 2020
 6. Update procedure Verspaandonk / verrekening door NBD
 7. Vaststellen jaarplan 2021
 8. Financiën:
  1. Vaststellen jaarbegroting 2021
  2. Wijziging werkwijze kascommissie naar aanleiding van feedback van de bondsraad
  3. Mededeling aftreden penningmeester (per juni 2021)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Boyan Kirchev

Secretaris NADB

0634397746

Ga naar de inhoud