Najaarsvergadering, NADB bestuur en bondsraad

Digitale najaarsvergadering, NADB bestuur en bondsraad

Beste leden van de NADB,

Ik hoop dat het goed met jullie gaat.
Gisteren vond de digitale najaarsvergadering plaats via MS TEAMS waarin de leden van de bondsraad een aantal belangrijke besluiten hebben genomen.  Deze zet ik graag kort uiteen:

  • Frank de Vos is benoemd als lid van het bestuur met portefeuille verbreding danssport binnen de NADB. Ook vertegenwoordigt Frank samen met Jeroen Koene de NADB aan de FederatieTafel DansNL. Welkom Frank!
  • Het NADB jaarplan voor 2021 is door de bondsraad vastgesteld;
  • De bijbehorende contributie structuur en begroting voor 2021 zijn ook door de bondsraad vastgesteld.

Tijdens de vergadering heeft Henk-Peter Vos aangekondigd dat hij het bestuurswerk niet langer in deze vorm kan combineren met het runnen van zijn prachtige dansbedrijf de Ballroom in Meppel. Dank HP voor je inzet voor de NADB, er is veel waardering vanuit de bondsraad en het bestuur uitgesproken. We gaan je missen als lid van het bestuur.

Ik wil nogmaals alle leden van de bondsraad, de commissies en mijn collega’s in het bestuur bedanken voor de grondige voorbereiding, afstemming en samenwerking voorafgaand aan en tijdens deze vergadering. Het voortraject heeft ertoe geleid dat veel vragen, opmerkingen en wensen van alle betrokkenen meegenomen konden worden in de finale versies van oa het jaarplan en begroting voor 2021.

Digitaal vergaderen en het nemen van zorgvuldige besluiten vraagt om een grote discipline van de hele vergadering. Het bestuur hecht er grote waarde aan dat iedereen zich gehoord voelt, ook al heeft gisteren niet iedereen gesproken. Dit is enorm belangrijk in een democratisch proces. Dit is gelukt en er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt die de bond verder gaan versterken.

We kijken allemaal uit naar begin 2021 waarin we elkaar hopelijk weer op een van de NADB wedstrijden of events kunnen zien. Bedankt voor jullie vertrouwen en geniet op verantwoorde wijze van de maand december.

Tot snel,

Hartelijke Groeten, namens het bestuur,

Hannie, Boyan, Niek, Jeroen en Frank

Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB
#WeAreDanceSport

Ga naar de inhoud