Financiële commissie

Financiële commissie

GEZOCHT: VRIJWILLIGER VOOR DE FINANCIËLE COMMISSIE

Voor de Financiële Commissie van de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) zoeken we een vrijwilliger ter vervanging voor een van de twee commissieleden. De Financiële Commissie bestaat uit twee leden onder aansturing van de penningmeester.

Het takenpakket  is als volgt:

 • Verwerken van declaraties en facturen in Exact;
 • Verwerken van afrekeningen van de Nederlandse Kampioenschappen, Holland Masters, trainingskampen in Exact;
 • Beschikbaar stellen van uitbetalingen op de bank;
 • Overall bewaking van balans en resultatenrekening;
 • Bewaking van de interfaces tussen Renflex en Exact;
 • Het muteren van Renflex in voorkomende gevallen;
 • Incassotraject van facturen die de NADB heeft uitgeschreven tot en met de afwikkeling bij het incassobureau;
 • Volgen van de incasso van de vordering op de voormalige penningmeester;
 • Periodieke rapportage aan het bestuur van balans, resultaten, kostenoverzichten en financiele prognoses;
 • Afwikkelen van incidentele vragen van bestuur en commissies;
 • Afwikkelen van de subsidieaanvragen bij NOC*NSF en andere subsidiegevers;
 • Samenstellen van het concept jaarverslag inclusief planning van het jaarwerk, afstemming met de externe accountant en de kascommissie.

Deze taken vragen gemiddeld 4-5 uur per week. Op piekmomenten, zoals bij het jaarwerk en na afloop van bijvoorbeeld NK en Holland Masters kan het tijdsbeslag hoger zijn.

Wij zoeken een vrijwilliger die een boekhoudkundige achtergrond en ervaring heeft op tenminste het niveau van Praktijkdiploma Boekhouden. Wij zullen zorgen voor een goede inwerkperiode en ondersteuning.

De taken bestaan uit het verwerken van de bankmutaties, het afwikkelen en controleren van de IDEAL-ontvangsten, het samenstellen van verkoopfacturen, rapportage aan het bestuur en controlewerkzaamheden. Dossiers worden digitaal bijgehouden. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de andere commissies.

In de financiële commissie van de NADB hebben zitting:

 • René Renckens – commissielid

Opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via administratie@nadb.eu

Ga naar de inhoud