Geen Rankingbekers 2020

Door coronacrisis helaas geen rankingkampioenen in 2020

Door coronacrisis helaas geen rankingkampioenen in 2020

2020 is door de coronacrisis ook voor de danssport een heel zwaar jaar. In januari en februari hebben drie NADB-wedstrijden plaatsgevonden, maar daarna zijn alle wedstrijden geannuleerd, met uitzondering van het NK. Met heel veel aanpassingen konden we in oktober toch nog een NK in de meeste disciplines organiseren. Voor 10-dans, formatiedansen en showdance is de harde realiteit helaas dat er in 2020 geen NK zal zijn. Momenteel staan voor 2020 geen wedstrijden meer op het programma.

Traditioneel wordt aan het eind van het jaar ook de balans opgemaakt met betrekking tot de ranking. Tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar worden de rankingkampioenen over het voorgaande jaar gehuldigd. De paren en teams die na een jaar vol wedstrijden als winnaars van hun ranking zijn geëindigd, krijgen dan hun rankingbeker overhandigd.

In 2020 zijn echter dermate veel wedstrijden ten gevolge van de coronacrisis uitgevallen dat van een representatieve en eerlijke rankingcompetitie geen sprake is geweest. We kunnen aan het eind van dit jaar dan ook niet de balans opmaken en echte rankingkampioenen aanwijzen zoals dat de bedoeling is. Na overleg met de Atletencommissie en de Sportcommissie heeft het bestuur daarom besloten om dit jaar geen rankingkampioenen aan te wijzen.

Met jullie richten wij de blik op 2021 en hopen dat jullie in het nieuwe jaar met elkaar de strijd om de ranking kunnen aangaan!

Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud