Herziene versie protocol

In het kader van een veilig sportklimaat heeft de NADB al enkele jaren een ‘protocol onverenigbaarheid van functies’. Deze waren nog geschreven op de code goed sportbestuur maar deze is vervangen door de Minimale Kwaliteitseisen vanuit het NOC*NSF. De herziene en geupdatet versie is vastgesteld door het bestuur en is weer hier te vinden.

Ga naar de inhoud