Kandidaten gezocht voor de NADB bondsraad

Kandidaten gezocht voor de NADB bondsraad

Ben je ambitieus, 18 jaar of ouder en heb je een warm hart voor de danssport?
Doe mee en stel je kandidaat voor de NADB Bondsraad!

De Bondsraad is de algemene leden vergadering van de NADB. De bondsraad bestaat uit 24 leden waarvan elke 2 jaar de helft wordt ge(her)kozen.
Ieder in de Bondsraad gekozen NADB lid heeft invloed op de strategie en dus de richting van de bond. Bovendien adviseer en controleer je het Bondsbestuur.
De verkiezingen voor de vrijgekomen 12 zetels zullen van 14 t/m 16 mei 2021 plaatsvinden. Uitgaand van een bevestigend besluit van de Bondsraad is de visie van het bestuur om de verkiezingen digitaal te laten verlopen.

Je hebt dus drie dagen de tijd om jouw stem uit te brengen voor de 12 vrijkomende zetels in de Bondsraad.
De aanstelling is voor 4 jaar. De huidige Bondsraadleden mogen zich 1 x aansluitend laten herverkiezen. Er is 1 bondsraadslid die reeds 2 termijnen gediend heeft en dus niet herkozen kan worden. De bondsraad vergadert minimaal 2 keer per jaar, meestal in juni en november. Op dit moment gebeurt dat nog digitaal. In de toekomst hopen wij weer de mogelijkheden te hebben om elkaar lijfelijk te ontmoeten. Je ontvangt de agenda en de documenten ruimschoots van tevoren zodat je
je goed kunt inlezen. Het bestuur zal toelichting geven op de agendapunten en nodigt iedereen uit om actief mee te praten.

Wil je graag meedenken en je stem laten horen? Aarzel niet en geef je (opnieuw) op.

Stuur je naam, foto, geboortedatum, korte motivatie en of je danser of persoonlijk lid bent naar bondsbureau@nadb.eu.
De aanmelding sluit op woensdag 28 april 2021 12.00 uur.

Uiterlijk 1 mei 2021 wordt de kandidatenlijst gepubliceerd op de website.In het Hemelvaartsweekend van 14 t/m 16 mei a.s. kunnen de leden hun stem uitbrengen. Bij 12 of minder kandidaten vinden geen verkiezingen plaats. Je bent dan automatisch Bondsraadlid.

We kijken er naar uit veel enthousiaste aanmeldingen te ontvangen!
De Kiescommissie
Chantal Bogaart
Ronald de Vos
André de Werdt

Ga naar de inhoud