Kascontrole commissie

Beste leden,

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft een buitengewone bondsraadvergadering plaatsgevonden. Het enig agendapunt was het benoemen van de Kascontrolecommissie (kcc). De leden van de commissie worden benoemd door de bondsraad met als taak het controleren van de jaarrekening zoals in concept opgesteld door het bestuur. In de vergadering waren 12 bondsraadleden aanwezig waarmee is voldaan het minimum aantal dat nodig is om besluiten te kunnen nemen. Eén van de bondsraadleden was ook kandidaat lid van de kcc en heeft zich onthouden van stemming. Daardoor konden 11 stemmen worden uitgebracht.

Wij zijn als bestuur erg blij te kunnen melden dat alle drie de kandidaten, Hans de Vlieger, Peter Middelie en Sietse de Ridder, met 11 stemmen voor zijn verkozen in de kcc. Zij kunnen hiermee het goede werk dat zij al hebben verricht met de controle van de jaarrekening over 2022 voorzetten voor de jaarrekening over 2023.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Ga naar de inhoud