Kwalificatie eis deelname NK

Kwalificatie eis deelname NK

Besluit: Toelichting besluit kwalificatie eis deelname NK

Datum: 22 september 2023

Stijl: Stijldans

 

Naar aanleiding van de communicatie op 10 augustus op de website en in de Nieuwsbrief van augustus 2023 over het afschaffen van de kwalificatie-eis voor deelname NK hebben het bestuur, de Sportcommissie en de Atleten Commissie een aantal reacties en vragen ontvangen. Daarom onderstaand een extra toelichting waarom het bestuur op initiatief van de Sportcommissie en met instemming van de Atletencommissie dit besluit heeft genomen.

Aan het besluit is een zorgvuldig proces voorafgegaan waarbij alle voor- en nadelen en de risico’s zijn meegewogen.

De kwalificatie-eis is in 2014 ingevoerd en sindsdien toegepast met uitzondering van de NK’s in 2020,  2021 en 2022 i.v.m. de Covid epidemie. Hierbij merken we op dat ieder jaar bepaalde klassen al vrijgesteld waren van de kwalificatie eis. Deze vrijstelling gold voor die klassen waarbij op het NK in het voorgaande jaar een General look en een finale zijn gedanst.

Het instellen van de eis stamt uit een periode waarin het danslandschap er nationaal en internationaal anders uitzag. Dansers kunnen tegenwoordig zonder enige belemmering meedoen aan wedstrijden in de verschillende circuits. Verder is het aantal wedstrijden in de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen (van 18 in 2014 tot 9 voor Hoofdklassers in 2023) waardoor deelname aan een minimum aantal wedstrijden steeds lastiger te realiseren is. Dit geldt nog sterker voor paren die ook internationale ambities hebben.

Het uitgangspunt van de NADB is dat de leden van de NADB zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld om deel te kunnen nemen aan het NK als jaarlijks hoogtepunt van het dansseizoen. De kwalificatie-eis werkte naar het oordeel van het bestuur, de Sportcommissie en de AC belemmerend voor nieuwe paren en voor paren die om uiteenlopende redenen niet aan genoeg wedstrijden konden meedoen en niet voor dispensatie in aanmerking kwamen.

Een belangrijk punt in de besluitvorming is dat wij vinden dat deelname aan alle ranking wedstrijden voor iedereen open moet staan. Het NK is een ranking wedstrijd. Door de kwalificatie-eis worden paren die daar niet aan voldoen, uitgesloten van het NK en dus ook van de wedstrijd waar in de praktijk de meeste ranking punten kunnen worden gehaald. Dit is met name voor uitzending heel belangrijk maar ook om ranking kampioen te kunnen worden. Nieuwe paren staan hierdoor op achterstand. Waar het in topsport ook om gaat is dat het beste paar kampioen wordt en dat de beste paren uitgezonden worden naar WDSF titelwedstrijden.
De kampioen wordt gekroond op het NK en plaatst zich daarmee voor internationale deelname aan titelwedstrijden. Het tweede paar moet zich via de ranking plaatsen.
Dan moet iedereen ook gelijke kansen hebben. Overigens, om hoog in de ranking te komen, geldt dat Adults en Senioren aan minimaal 4 wedstrijden mee moeten doen. Dit betekent dat in de praktijk al een vorm van deelnameverplichting bestaat.

Tenslotte geldt dat paren die extra topsportondersteuning ontvangen aan een minimum aantal wedstrijden moet deelnemen.

Na het NK 2024 zal het besluit geëvalueerd worden.

Wij vertrouwen erop dat onze hoofdklasseparen zich realiseren dat hun deelname aan de landelijke NADB-wedstrijden belangrijk is. Niet alleen voor hun eigen ontwikkeling en de organisatoren maar ook als stimulans en voorbeeld voor paren in de lagere klassen.

Het Bestuur, de Sportcommissie en de Atleten Commissie

 

Ga naar de inhoud