Lidmaatschap 2024

Beste dansers,

Alle leden van de nadb dienen jaarlijks hun contributie te voldoen. Voor 2024 is de contributie in de laatste bondsraadvergadering vastgesteld op €10 en dus gelijk gebleven aan het bedrag van 2023. Alle leden die in 2023 reeds lid waren ontvangen in de eerste paar dagen van januari 2024 een automatisch betaalverzoek op het bij ons bekende emailadres. Wacht dus even op de nieuwe contributiefactuur van de NADB voor 2024 (maak dus niet al zelf geld over).

Na betaling van de contributie kunnen vervolgens de wedstrijd- en topsportlicenties worden voldaan die noodzakelijk zijn voor deelname aan de nationale en internationale wedstrijden. Dus mocht je willen deelnemen aan de eerste stijldanswedstrijd van 2024 in Aalsmeer: betaal dan zo snel mogelijk je contributie en wedstrijdlicentie. Ná betaling kun je vervolgens je inschrijving voor de wedstrijd afronden.

Ook de kosten voor de wedstrijd- en topsportlicentie zijn voor 2024 gelijk gehouden aan het bedrag van 2023. De NADB heeft er voor gekozen de kosten voor de dansers, ondanks de ook voor de NADB stijgende lasten, bewust niet te verhogen. Hiermee hopen we de danssport zoveel mogelijk betaalbaar te houden voor een ieder die dat wil.

Ga naar de inhoud