Medisch onderzoek dansers

Beste danser,

Als wedstrijdpaar wil je zo goed mogelijk presteren tijdens wedstrijden en de Medische Commissie (MC) wil hieraan graag een bijdrage leveren. Met de aanstelling van onze nieuwe Bondsarts, Yasmine Hiemstra, werkzaam als sportarts in het OLVG te Amsterdam, kunnen we hierin stappen gaan maken.

De NADB wil haar leden stimuleren om jaarlijks een zogenaamd sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren bij de Bondsarts in het OLVG. Hiermee kunnen eventuele blessurerisico’s geïdentificeerd worden, waarbij dan gekeken wordt hoe deze risico’s te verkleinen. Tevens wordt een inspanningstest verricht welke inzicht geeft in de conditie en hoe deze te optimaliseren.

Op het moment dat je bij de Bondsarts bent geweest voor een sportmedisch onderzoek, kun je ook profiteren van de medische topsportbegeleiding het hele jaar door. Dit betekent dat je altijd bij de Bondarts terecht kunt voor een blessure consult, zonder tussenkomst van de huisarts en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek (bijv. MRI) met voorrang kan worden geregeld.

Kosten
Een sportmedisch onderzoek valt buiten de basis zorgverzekering en daar is dan ook geen verwijzing voor nodig. Veel zorgverzekeringen vergoeden dit sportmedisch onderzoek alsnog (deels) vanuit de aanvullende verzekering; kijk dit goed na bij je eigen verzekering. Bij een aantal verzekeraars gaat een sportmedisch onderzoek niet ten koste van je eigen risico. Kijk wel na of dit ook voor jou geldt, dat voorkomt een mogelijk nare verrassing.

Blessure consulten bij de sportarts vallen wel binnen de basiszorgverzekering, dus dit wordt altijd vergoed. Je hebt hiervoor dus wel een verwijzing nodig van de huisarts als je niet voor een sportmedisch onderzoek bent geweest.

Let op: bij de basiszorgverzekering geldt altijd een eigen risico!

Om een afspraak te maken voor het sportmedisch onderzoek, kun je contact opnemen met het secretariaat van De Sportartsengroep op 020 – 510 87 10. Meld je wel nadrukkelijk aan als danser van de NADB. Voor vragen hierover kun je ook contact opnemen via bondsarts@nadb.nl. Algemene vragen aan de medische commissie kun je stellen via medischecommissie@nadb.nl.

Als je vragen hebt, dan beantwoorden wij die graag voor je.

Met vriendelijke groet,

Medische Commissie,
Yasmine Hiemstra
René Ewals
Ineke Crijns
Graziëlla Eshuis

Ga naar de inhoud