Module NADB jurylid Formatiedansen

Aan de trainers en juryleden van de NADB

Betreft: Module NADB jurylid Formatiedansen
Datum: Zondag 30 oktober 2022
Locatie: Danscentrum Wijgers,
Sosabowskiplein 2 in Driel
Tijdstip: 10:00 – 16:30. Zaal open 9:15.

Beste dames en heren,

Op zondag 30 oktober aanstaande organiseert de NADB Academy een module voor het jureren van formatiewedstrijden. Alle NADBleden die op de trainers of juryledenlijst staan of WDSFjurylid zijn, zijn welkom op deze studiedag. Hieronder vind je verdere informatie over wijzigingen in het Officialsreglement en de inschrijving voor 30 oktober a.s.


Tot voor kort gold dat voor het jureren van formatiewedstrijden in aanvulling op de jurylicentie een aantekening was vereist. Deze aantekening kon worden verkregen door een formatiewedstrijd te schaduwjureren. Onlangs heeft het bestuur van de NADB besloten de vereisten voor het jureren van formatiewedstrijden aan te passen. Kort gezegd komt het er op neer dat op termijn een door middel van schaduwjureren behaalde aantekening voor het jureren van formatiewedstrijden niet meer volstaat. Wat zijn de gevolgen voor juryleden die nu een aantekening hebben en voor juryleden die nu geen aantekening hebben?


Voor NADBjuryleden die thans een aantekening formatiedansen hebben

Om formatiewedstrijden te kunnen blijven jureren, moet een jurylid minimaal één maal de nieuwe module formatiedansen volgen in 2022 of 2023. Zondag 30 oktober a.s. is de eerste mogelijkheid hiertoe en in 2023 wordt een tweede datum aangeboden. Degenen die niet deelnemen in 2022 of 2023 zullen hun aantekening verliezen.


Voor NADBleden die thans geen aantekening formatiedansen hebben en formatiewedstrijden willen jureren

Om formatiewedstrijden te kunnen jureren, moet je eerst de nieuwe module formatiedansen bijwonen. Daarna volgt een praktijktoets. Deze praktijktoets bestaat uit het schaduwjureren van een formatiewedstrijd en een reflectiegesprek met een opleider van de NADB Academy.


Behoud van een formatielicentie

Voor alle juryleden geldt dat voor het behoud van een formatielicentie periodieke bijscholing verplicht wordt; een formatiejurylid moet ten minste een maal per twee jaar de module Formatiedansen volgen.


Vrijstelling

Juryleden die beschikken over een WDSF licentie voor het jureren van Formatie Standaard en Formatie LatinAmerican zijn vrijgesteld van bovenstaande regeling.

Aanmelden voor zondag 30 oktober a.s.
Meld je vóór zondag 16 oktober a.s. aan bij Harry Gerth via
harry.gerth@nadb.nl. Voor eventuele vragen kun je ook bij hem terecht.

Het bestuur heeft besloten bovenstaande aanpassing van de eisen per direct in te laten gaan. Het Officialsreglement zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

NADB Academy

Ga naar de inhoud