Neerleggen functie Sportsdirector

Sportsdirector Jasper Vermeer heeft het bestuur medegedeeld dat hij na het NK in Dalfsen zijn taak als Sportsdirector neerlegt. Hij heeft aangegeven dat hij niet langer in staat is om de functie van Sportsdirector in combinatie met zijn werk op de juiste wijze in te vullen.

Het bestuur dankt Jasper voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen lastige tijd en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Binnenkort zal de vacature voor Sportsdirector op de site geplaatst worden.

 

Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud