Aanvullende Berichtgeving

Aanvullende Berichtgeving aangaande aangifte dansleraar

Naar aanleiding van een politieonderzoek naar een dansleraar uit West-Friesland is er contact geweest tussen politie en de NADB. Het bondsbestuur heeft hier op 20 augustus 2022 via de website over gecommuniceerd. Dit bericht betreft een aanvulling op de eerdere berichtgeving.

Lopende het onderzoek van de politie is tegen de betreffende dansleraar een ordemaatregel genomen. Hierin zijn de belangen van alle partijen afgewogen en stelt het bestuur de veiligheid van al haar leden voorop.

De NADB verleent desgevraagd medewerking aan het onderzoek en biedt hulp en begeleiding daar waar nodig en gewenst is.

Mocht deze situatie aanleiding zijn voor (vertrouwelijk) persoonlijk contact, dan is zowel onze vertrouwenscontactpersoon Dhr. Bas Scholten (vcp@nadb.eu) als het Centrum Veilige Sport Nederland (centrumveiligesport.nl) bereikbaar.

Het bondsbestuur heeft Jeffrey van Meerkerk aangesteld als woordvoerder op het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. Hij is te bereiken via jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Ga naar de inhoud