Nieuw doping reglement

Nieuw doping reglement

Beste Dansers,

Graag informeren we jullie over het in werking treden van een nieuw Nationaal dopingreglement. Het nieuwe dopingreglement is op 1 januari van kracht geworden.

Op 1 januari is een nieuwe mondiale Doping Code in werking getreden. Dat betekende dat er op die datum ook een nieuw Nationaal Dopingreglement moest zijn vastgesteld.

De dopingregels zijn voor alle sporten en voor alle landen gelijk.

Voor de belangrijkste wijzigingen en voor de integrale tekst van het nieuwe reglement verwijs ik jullie graag naar bijgevoegde tweedocumenten.

ISR Nationaal Doping reglement 2021

Overzicht belangrijkste wijzigingen

Of naar de website: https://www.isr.nl/doping/reglementen

Met vriendelijke groet,

Jasper Vermeer
NADB Sportsdirector

Ga naar de inhoud