Nieuwe klasse indeling 2022

Beste leden van de NADB,

Allereerst de beste wensen! Graag starten wij het nieuwe jaar met een mededeling over een herindeling van de huidige klassen. Met ingang van 1 januari 2022 gaan we een nieuwe klasse indeling implementeren met minder klassen waardoor het aantal deelnemers per klasse groter wordt.

Het is een gegeven dat de laatste jaren het aantal beoefenaars van stijldansen is gedaald. Dat is te merken in de dansscholen en ook op de wedstrijden. Daarnaast heeft de COVID-19 pandemie de deelnemersaantallen op de wedstrijden sterk beïnvloed. De organisatoren en de NADB doen hun uiterste best om de wedstrijden doorgang te laten vinden maar zijn hierin natuurlijk afhankelijk van wat wel en niet is toegestaan door de overheid. We blijven echter positief en achter de schermen is hard gewerkt om, als we straks weer mogen dansen, in volle vaart van start te gaan.

Een van de zaken die we hebben aangepakt is de indeling in klassen en niveaus. De NADB hanteert al vele jaren dezelfde indeling en met de huidige aantallen resulteert dat steeds vaker in een General Look en een Finale. Wij vinden de tijd rijp om hierin nu aanpassingen te doen. In deze bijlage kun je vinden wat dit voor de dansers betekent.

 

Het promotiepuntensysteem
Het nieuwe promotiepuntensysteem is in de zomer van 2021 geïntroduceerd. Het basisprincipe van het systeem blijven we hanteren. Echter, de vereiste puntenaantallen moeten nog aangepast worden naar de nieuwe klasse indeling. Hierbij gaan we rekening houden met de huidige, nog actieve paren en het  gemiddelde aantal wedstrijden per jaar.

Wij zullen binnenkort de nieuwe promotiepunten schalen bekend maken.

 

Basisdansen
De aanpassingen in de basisdansen staat gepubliceerd op de website onder reglementen.

 

Nieuw administratiesysteem
De NADB is vanaf 1 januari overgegaan naar een nieuw administratiesysteem. Dit geldt voor de ledenadministratie, de financiële administratie en de wedstrijdadministratie. Op dit moment wordt hard gewerkt om alles op de juiste wijze te implementeren. Daarom is het nog niet mogelijk om in te loggen in MyNADB, om je contributies en licenties te betalen en om in te schrijven voor de wedstrijden 2022.

Zo gauw dit kan, zullen we dit laten weten.

 

Vragen
Heb je vragen? Mail dan naar bondsbureau@nadb.eu
We doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NADB