Promotiepunten schalen per 1-1-2022

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe klasse indeling geïntroduceerd. Daarover hebben we hier uitleg geplaatst. Deze nieuwe indeling betekent dat ook de promotieschalen aangepast gaan worden.

De werkgroep, die is samengesteld uit leden van het bestuur, de Sportcommissie, de Atletencommissie en de voormalige Sportsdirectors, heeft alle beschikbare data gebruikt om te komen tot een voorstel. Denk aan het aantal geregistreerde paren per klasse, het gemiddelde aantal deelnemers per klasse per wedstrijd etc. Daarbij realiseren wij ons heel goed dat Corona de laatste twee jaren deelname aan wedstrijden behoorlijk heeft beïnvloed. Dat is echter wel de realiteit waarmee we moeten leven. Wij zullen de komende tijd alles heel goed monitoren en indien nodig daar waar nodig de aantallen bijstellen.

Onderstaand de promotieschalen met ingang van 1 januari 2022.

Wij benadrukken dat door het samenvoegen van de klassen het aantal deelnemers per klasse is vergroot. Dus zijn er meer punten te verdienen. Daarbij komt dat bij het nieuwe promotiesysteem alle deelnemers punten krijgen. Dit in tegenstelling tot het vorige systeem. Toen bleef het vaak beperkt tot de nummers 1 en 2 en bij 10 paren of meer kwam de nummer drie pas in beeld. In het nieuwe systeem zullen meer paren sneller doorstromen naar een hogere klasse dan tot nu toe gebruikelijk was.

Zie hieronder een voorbeeld van berekening van de punten op een wedstrijd.

Voorbeeld
Gemiddeld dansen in de nieuwe A klasse per wedstrijd 10 paren mee. Als je dan 5 x eerste wordt
(50 punten) 1 x 2e (9 punten) en 3 x 3e (24 punten) dan heb je totaal 83 punten. Dus ben je in 8
wedstrijden gepromoveerd.

Het systeem is zo opgebouwd dat naarmate de klassen lager worden, je sneller kunt promoveren.
Dit omdat de potentiële deelnemers aantallen groter zijn. Dus is het aantal te verdienen punten
meer. En daardoor zullen paren vanuit de lagere klassen sneller doorstromen naar de hogere klassen
waardoor die weer aangevuld zullen worden.

Wij hopen hiermee een mooie stap te hebben gezet voor de toekomst.

Het bestuur van de NADB.

 

Ga naar de inhoud